Klage over beboer!


 
Hvis du føler dig generet af en beboers adfærd f.eks. larmende, støjende, chikanerende adfærd m.m. Kan du sende en skriftlig klage til Boligselskabet med oplysninger om, hvem du klager over og en beskrivelse af forholdene.


Udfyld nedenstående skema og send det til Boligselskabet.

Klageskema kan også fås hos Boligselskabet.
 
Af klagen skal følgende fremgå:

  • Hvem der klages over med navn og adresse.
  • Årsag til klagen med dato og klokkeslæt.
  • Har man selv forsøgt at løse problemet.
  • Har man tidligere klaget over samme beboer.
  • Eget navn og adresse.
 
Klager skal være indforstået med at den beboer, der klages over, bliver konfronteret med klagen. Klagers navn bliver dog kun offentliggjort i forhold til beboeren, hvis sagen ender i Retten eller Beboerklagenævnet.
 
Forløbet af en klagesag:
 
Boligselskabet gennemgår den indkomne klage og skriver på baggrund heraf til den påklagede om de forhold der klages over.
 
Hvis en beboer ikke overholder reglerne for almindelig adfærd og opførsel og ikke retter sig efter Boligselskabets påtale, er Boligselskabets eneste sanktion at opsige eller ophæve lejemålet. Berettigelsen af opsigelsen/ophævelsen afgøres af Boligretten eller Beboerklagenævnet, hvor der først og fremmest træffes afgørelse på baggrund af beviserne.
 
Beviserne vil primært bestå i vidneforklaringer og det vil derfor blive nødvendigt, at du og eventuelle øvrige klagere møder op i Boligretten eller ved Beboerklagenævnet og forklarer om klagepunkterne.
                                                                    

Klageskema

Navn *:
Adresse *:
Hændelsen fandt sted følgende dato *:
Beskriv årsag til klagen samt hændelse *:
Jeg har henvendt mig til den pågældende om denne sag?
Jeg har tidligere henvendt mig til den pågældende om lignende klager?
Klagers navn *:
Klagers adresse *:
Ved tryk på "VIS SKEMA" har du mulighed for, at udskrive blanketten. Når denne er underskrevet, kan den efterfølgende sendes via email til info@boligselskabetlangeland.dk eller pr. almindelig post.
Kort Luk
Ingen ledige boliger
Ledige boliger

Denne hjemmeside anvender cookies

For yderligere detaljer omkring disse og om hvordan du håndterer dine indstillinger, se vores Cookie Politik.

Jeg accepterer cookies