Skip til hoved indholdet

Persondatapolitik

Boligselskabet Langeland

1. Indledende bemærkninger

1.1 Hos Boligselskabet Langeland (herefter "vi" eller "vores") vil vi løbende komme til elektronisk/automatisk at behandle forskellige personoplysninger om dig. Vi er derfor forpligtede til at orientere dig om hvilke oplysninger om dig, vi indhenter, registrerer, videregiver eller i øvrigt behandler.

1.2 Når du benytter vores hjemmeside eller i øvrigt kontakter eller interagerer med os, behandler vi som dataansvarlig forskellige personoplysninger om dig

1.3 Formålet med behandlingen af dine oplysninger er overordnet set administration af lejeforhold i henhold til de gældende regler herfor.

1.4 I denne persondatapolitik kan du derfor læse om, hvordan vi behandler oplysninger om dig i forbindelse med din brug af Boligselskabets hjemmeside, når du indgår en kontrakt med os, eller når du i øvrigt kontakter os. For alle de nedenfor nævnte personoplysninger gælder, at de behandles i overensstemmelse med de retningslinjer og rammer, databeskyttelseslovgivningen sætter herfor.

1.5 Vores hjemmeside anvender desuden cookies og lignende teknologier til at indsamle og behandle oplysninger om vores besøgendes brug af vores hjemmeside og services. Ønsker du at vide mere om vores brug af cookies og lignende teknologier, kan du læse herom i vores cookiepolitik som du finder her [indsæt link].

1.6 Du er altid velkommen til at kontakte os på info@boligselskabetlangeland.dk, hvis du har spørgsmål angående vores behandling af personoplysninger. Se også punkt 8-9nedenfor, hvor vi beskriver dine rettigheder og har angivet yderligere kontaktoplysninger.

2. Hjemmesiden

2.1 Når du besøger vores hjemmeside, fører vi en logbog over dit besøg, herunder oplysninger om din IP-adresse, din browsertype, besøgstidspunktet, de websites der linkes fra, de websites der besøges, de features der anvendes, det indhold der besøges osv. Disse oplysninger kan under visse omstændigheder få karakter af personoplysninger.

2.2 Vi bruger de ovenstående oplysninger, for at opretholde funktionaliteten og sikkerheden af vores hjemmeside.

2.3 Retsgrundlaget for behandlingen af ovennævnte personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, ifølge hvilken vi kan behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til en legitim interesse, og dine interesser ikke går forud herfor. Vores legitime interesser er, at vi skal kunne opretholde funktionaliteten og sikkerheden af vores hjemmeside.

3. Cookies

3.1 Vores hjemmeside anvender cookies og lignende teknologier til at indsamle og behandle oplysninger om vores besøgendes brug af vores hjemmeside og services.

3.2 I forbindelse med vores anvendelse af cookies kan der ske behandling af oplysninger om din IP-adresse mv. Dette sker bl.a. med henblik på at vi kan opretholde funktionaliteten af vores hjemmeside og udføre statistik over vores besøgende.

3.3 Retsgrundlaget for behandlingen af ovennævnte personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, ifølge hvilken vi kan behandle dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til en legitim interesse, og dine interesser ikke går forud herfor. Vores legitime interesser er, at vi skal kunne udføre statistik og opretholde funktionaliteten af vores hjemmeside.

3.4 De oplysninger vi behandler i forbindelse med vores anvendelse af cookies, bliver slettet, når cookien bliver slettet fra din enhed. Se mere herom i vores cookiepolitik 

4. Modtagere eller kategorier af modtagere

4.1 Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine personoplysninger. Men i det omfang, at vi anvender tredjepartscookies på vores hjemmeside, kan der ske en videregivelse til udbyderen af tredjepartscookien.

4.1 Vi overlader i en række tilfælde behandlingen af dine personoplysninger til vores databehandlere. Dette er eksempelvis tilfældet, når vi lader vores data blive hostet hos en ekstern leverandør, og når vi lader en anden virksomhed varetage driften af vores hjemmeside.

5. Dine rettigheder

5.1 Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  • Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

5.2 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

6. Kontakt oplysninger

6.1 I det omfang du har spørgsmål til ovenstående eller dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen, har du altid mulighed for at kontakte os på:

Boligselskabet Langeland
Att.: Birgitte Wagner Nørgaard
Engdraget 9
5900 Rudkøbing

6.2 Datatilsynet er den myndighed, der i sidste ende kan vurdere, om dine persondata behandles lovligt - fx som led i en klagesag. Datatilsynets kontakt oplysninger er:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon 3319 3200
dt@datatilsynet.dk
Se også https://www.datatilsynet.dk/om-datatilsynet/kontakt