Udlejningsregler


Udlejning af Boligselskabets bebyggelser - afdelinger finder sted i henhold til gældende lovgivning.
Betingelse for at få tildelt bolig er, at man er opført på en venteliste.
 
Optagelse på ventelisten finder først sted, når gebyret herfor, kr. 180,00, er betalt, og indmeldelsesformularen udfyldt. Beløbet betales ikke tilbage.
 
Som betingelse for at blive stående på ventelisten, skal der betales et årligt gebyr, som opkræves af Boligselskabet. Gebyret andrager p.t. kr. 180,00. Beløbet betales ikke tilbage.
 
Den boligsøgende skal holde Boligselskabet orienteret om sin aktuelle adresse. Har Boligselskabet ikke denne ved den årlige revision af ventelisten, vil den boligsøgende blive slettet af listen. Dette vil også ske, hvis det årlige gebyr ikke indbetalles.
 
Det er ansøgerens anciennitet, altså den person som har stået længst tid noteret på ventelisten, som er den første, der får tildelt en ledig bolig. 

 
Skulle du akut have brug for en bolig, ændrer dette ikke ved din placering på ventelisten.

Ansøgningsskema til lejlighed

Ansøgerens fulde navn *:
Adresse *:
Post nr. *:
By *:
E-mail adresse *:
Telefon nr. *:
Fødselsdato *:
Venteliste nr. *:
Dato for optagelse på venteliste/opnoteringsliste *:
Uddannelsens varighed: (Kun ungdomsboliger)
Husstandens størrelse *:
Fødselsdag *:
Den ledige lejligheds beliggenhed *:
Kort Luk
Ingen ledige boliger
Ledige boliger

Denne hjemmeside anvender cookies

For yderligere detaljer omkring disse og om hvordan du håndterer dine indstillinger, se vores Cookie Politik.

Jeg accepterer cookies